เกี่ยวกับ

พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ แท็พ อินโนเวชั่น ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ดูแลสุขภาพให้กับทุก ๆ คน เราเชื่ออย่างที่สุดว่า “ความสุขที่แท้จริง ต้องเกิดจากการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง จนมีชีวิตที่ยืนยาว คู่กับคนที่เรารักแบบไม่ป่วยไข้” ในท้ายที่สุดเราได้ค้นพบว่า "ธรรมชาติ" สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด จึงทำให้เรา เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้น ในการผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ทำให้ได้มาซึ่ง

"ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สู่ชีวิตที่ยั่งยืน"

จากวิสัยทัศน์ สู่การเรียนรู้อย่างตั้งใจจริง

ไม่เพียงแค่การดูแลสุขภาพของคุณเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมสำหรับทุกคน และนี่คือ วิสัยทัศน์สำคัญที่นำเราไปสู่การเริ่มต้นเรียนรู้ และศึกษาธรรมชาติอย่าง จริงจัง เราตั้งใจ ค้นคว้า วิจัย และใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาในกระบวนการ ทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบว่าวัตถุดิบธรรมชาติชนิดใดที่มีความบริสุทธิ์สูง และให้ คุณค่าต่อสุขภาพแบบเต็มร้อย เราอยากให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นทางเลือกแรกในใจของ คุณทุกครั้งที่เรียกหาสุขภาพที่ดี

หลังจากที่มั่นใจในคำตอบที่ดีที่สุดแล้ว เราก็มองหานวัตกรรมการผลิตที่เชื่อถือได้ เพราะ เรา เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องได้จากโรงงานที่มีมาตรฐาน และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย สิ่งที่เราไม่อาจมองข้ามได้เลยก็คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันอย่างหนึ่ง ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา

เราจะทำทุกอย่าง
ให้ดีขึ้นตลอดเวลา
เพื่ออยู่เคียงข้าง
ทุกคนตลอดไป

ทำไมต้อง

แม้จะมั่นใจว่าสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่คุณนั้น คือผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ อย่างมากมาย แล้วก็ตาม แต่การค้นคว้าและวิจัยของเราจะไม่มีวันหยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ให้ดียิ่งขึ้น ทุก ๆ วันของเรา คือ วันแห่งการ พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพราะเราคำนึง เสมอว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้อง เป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพ ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องทนทุกข์ต่อการ เจ็บป่วยที่มีผลต่อทั้ง ร่างกาย และจิตใจ

ผลิตภัณฑ์ต้องดี บุคคลากรของเราก็ต้องดีด้วยเช่นกัน ทีมงานแท็พทุกคนต่าง มีวิสัยทัศน์ ร่วมกันว่า เราจะทำงานด้วยความตั้งใจ เราได้จัดให้มีการอบรม และพัฒนาความรู้ในเรื่อง ของผลิตภัณฑ์และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม ให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ให้บริการที่ดีสำหรับ ผู้บริโภคทุกคน

TAAP

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และไขมันสูง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับสมดุลของร่างกาย ให้คุณค่อย ๆ ห่างไกลจากการใช้ยา และ การรักษาที่ยืดเยื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TAAP พัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติที่ได้รับการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้